Dùng trang web nào để luyện Speaking?

Dùng trang web nào để luyện IELTS Speaking? một câu hỏi mà rất nhiều bạn muốn cải thiện kỹ năng speaking đúng không. Nếu mỗi ngày tập đều 15 – 30 phút với các trang web dưới đây thì 3-6 tháng là nói được ổn.

Cho các bạn đang không biết học Speaking kiểu gì ở nhà, hoặc sau khoá học ở Alibaba. Các topic riêng biệt có audio theo từng câu để mình nghe rồi tập nói theo: http://www.talkenglish.com/speaking/real-life-english.aspx

HƠN THẾ NỮA, trang web còn có:

– Học từ vựng free: http://www.talkenglish.com/vocabulary/

– Học ngữ pháp free: http://www.talkenglish.com/grammar/

Ngoài ra một website học đầy đủ 4 kỹ năng mà các bạn không thể bỏ qua đó là: http://ielts-fighter.com

Chúc các bạn học tốt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s