Ý nghĩa và cách dùng động từ ‘mean’ trong tiếng Anh

Mean là động từ phổ biến và có nhiều cách dùng, chia thì khác nhau trong tiếng Anh. Chính vì vậy khi sử dụng động từ “mean” sẽ có rất nhiều bạn nhầm lẫn cũng như chia sai thì cấu trúc câu khi có từ này. Để giúp các bạn có thể vận dụng từ này một cách hiệu quả nhất, mình sẽ chia sẻ trong bài viết ý nghĩa và cách dùng động từ mean nhé!

Xem thêm bài viết: 

Mean – nghĩa là gì?

Với nghĩa này, mean không bao giờ chia ở thời tiếp diễn.
Ví dụ:

– What does this sentence mean? (Câu này nghĩa là gì vậy?)

– Does the name “Dracula” mean anything to you? (Cái tên Dracula có ý nghĩa gì với bạn không? / Bạn có biết cái tên Dracula này không?)

– The flashing light means that you must stop. (Đèn nháy nghĩa là bạn phải dừng lại).

Mean – ý muốn nói gì
Với nghĩa này, mean cũng không được chia các thời tiếp diễn.

Ví dụ:

– I don’t see what you mean. (Tôi không hiểu/nhận ra ý anh muốn nói gì).

– Did he mean that he was dissatisfied with our service? (Ý anh ta là không hài lòng với dịch vụ của chúng ta sao?)

Mean + to V = Intend + to V: Dự định, có ý định làm gì
Với nghĩa này, mean có thể chia ở bất cứ thời nào phù hợp.

Ví dụ:

– I’m sorry, I hurt you. I didn’t mean to. (Xin lỗi đã làm bạn bị thương. Tôi không cố ý làm điều đó.)

– I have been meaning to call my parents all week, but I still haven’t done it. (Tôi định gọi cho bố mẹ cả tuần nay nhưng vẫn chưa gọi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s