5 từ vựng người Việt phát âm sai “bét”

Nhiều người Việt thường phát âm sai một số từ vựng tiếng anh TƯỞNG CHỪNG ĐƠN GIẢN vì không biết đến SILENT LETTERS, những chữ cái không được phát âm

Các từ vựng ví dụ minh họa dưới đây sẽ giúp mọi người hình dung rõ ràng hơn nhé !
Sẽ có từ vựng khiến mọi người bất ngờ về phát âm đúng của nó đó

SILENT B: DEBT (Khoản Nợ)
– Phát âm SAI: /debt/
– Phát âm ĐÚNG: /det/
Các từ vựng với “chữ cái B câm” tương tự: bomb, climb, comb, doubt

2. SILENT K: KNIFE (Con Dao)
– Phát âm SAI: /knaɪf/
– Phát âm ĐÚNG: /naɪf/
Các từ vựng với “chữ cái K câm” tương tự: knee, knew, knock, knowledge

SILENT L: SALMON (Cá Hồi)
– Phát âm SAI: /ˈsælmən/
– Phát âm ĐÚNG: /ˈsæmən/
Các từ vựng với “chữ cái L câm” tương tự: calm, folk, talk, walk

SILENT P: RECEIPT (Hóa Đơn)
– Phát âm SAI: /rɪˈsiːpt/
– Phát âm ĐÚNG: /rɪˈsiːt/
Các từ vựng với “chữ cái P câm” tương tự: cupboard, psychology, raspberry

SILENT S: ISLAND (Hòn Đảo)
– Phát âm SAI: /ˈaɪslənd/
– Phát âm ĐÚNG: /ˈaɪlənd/
Các từ vựng với “chữ cái S câm” tương tự: aisle, debris

Xem thêm:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s