Một số sai lầm với từ đuôi “all” và “live”

Hello các con ong chăm chỉ, các bạn vẫn chăm chỉ bồi dưỡng từ mới cho việc học tiếng Anh đó chứ. Hôm nay mình sẽ giúp chúng ta “cảnh giác” hơn các sai lầm bạn dễ mắc trong tiếng Anh bằng cách tìm hiểu về các Nouns có đuôi dễ nhầm với Adjectives nhé.!

Xem thêm bài viết: 

 1. Đuôi “-al”
 • Approval: sự xét duyệt, thông qua, đồng ý

The project manager’s approval is mandatory for this request.

Yêu cầu này bắt buộc phải có sự đồng ý của quản lý dự án.

 • Proposal: bản đề xuất

His proposal to build more employees’ lounges has been rejected.

Đề xuất xây thêm phòng nghỉ cho nhân viên của anh ta đã bị từ chối.

 • Renewal: sự gia hạn, làm mới

This contract comes up for renewal at the end of this year.

Hợp đồng được gia hạn vào cuối năm nay.

 • Rehearsal: buổi tập dượt, tổng duyệt

We only have six days of rehearsal for the new play.

Chúng ta chỉ còn sáu ngày để tổng duyệt cho vở kịch mới thôi.

 • Disposal: sự xử lý, vứt bỏ, chuyển nhượng

The sewage disposal system of our city is being improved rapidly.

Hệ thống xử lý nước thải của thành phố ta đang được nhanh chóng nâng cấp.

 • Denial: sự từ chối, phủ nhận

There has been an official denial that the government will raise the petrol cost.

Đã có sự phủ nhận chính thức rằng nhà nước sẽ tang giá xăng dầu.

 1. Đuôi “-ive”
 • Representative: người đại diện

Please wait for the official announcement from our representative.

Làm ơn hãy đợi thông báo chính thức từ người đại diện của chúng tôi.

 • Executive: người điều hành

I just learned that Tom is the sales executive in a computer firm.

Tớ vừa mới biết Tom là quản lí bán hàng của một công ty máy tính đấy.

 • Detective: thám tử

I have always wanted to become a detective like Sherlock Holmes.

Tớ luôn hằng mong ước được trở thành 1 thám tử như Sherlock Holmes.

 • Narrative: người dẫn truyện

The voice of the narrative made me fall asleep for nearly half of the play.

Giọng đọc của người dẫn truyện làm tớ ngủ gật gần nửa vở kịch.

 • Explosive: chất nổ

Please don’t touch or get close to any package named “high explosive”

Làm ơn đừng chạm tay vào hoặc đến gần các kiện hàng có ghi “chất cháy nổ mạnh”

 • Directive: chỉ thị, hướng dẫn

The EU has issued a new set of directives on pollution.

Liên minh châu Âu vừa đưa ra một loạt chỉ thị mới về vấn đề ô nhiễm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s