Một số lưu ý cho IELTS writing task 1

Không bao giờ chỉ đề cấp tới 1 line/số liệu duy nhất trong 1 đoạn văn, thay vào đó hãy đề cập và so sánh các thông tin với nhau trong 1 đoạn văn.

Xem thêm bài viết: 

Nếu biểu đồ đưa ra các thông số về sự thay đổi qua các năm thì các bạn không cần (và cũng không có đủ thời gian) phải đề cập hết toàn bộ các thời gian có trong biểu đồ. Chỉ nên đề cập các năm có điểm nhấn (e.g. a peak or a significant rise/fall). Ngoài ra nên đề cập tới năm đầu và năm cuối trong bài viết.

Paragraph 3 (details) có thể bắt đầu với việc đề cập và mô tả vào năm đầu tiên của biểu đồ (phần lớn các bài viết của mình là vậy)

Sử dụng thì quá khứ đơn (increased, fell) cho các thời điểm quá khứ, và sử dụng “Will” hoặc “is expected/predicted to” cho thời điểm trong tương lai.

KHÔNG sử dụng thể bị động (ex: the number was increased), thì tiếp diễn (ex: the number was increasing) hoặc Perfect tenses (ex: the number has increased)

Ngoài ra, đối với cấu trúc của từng bài thì các bạn tham khảo ở phần Details rất quan trọng sau nhé:

Đặc điểm về xu hướng: nhìn từ đầu năm đến cuối năm xem xu hướng chung của dây là gì? Là tăng? giảm? hay dao động liên tục?

Đặc điểm về dây nổi bật nhất: ví dụ đề bài cho tầm 3,4 dây -> tìm xem dây nào nằm cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất…

Không nên đề cập tới các con số trong phần Summary, vì đây là các số liệu chi tiết, sẽ được đề cập ở các phần sau. Chỉ nên đề cập đến like ‘overall change’, ‘highest’ and ‘lowest’, without giving specific figures.

Đó là một số lưu ý mà các bạn cần quan tâm khi làm bài Task 1 trong IELTS Writing nhé. Việc chú ý tới vấn đề này rất quan trọng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s