NHỮNG CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Để cải thiện nghe noi tieng anh, các bạn nhớ học từ vựng theo cụm nhé! Cùng tham khảo 10 cụm từ toeic vocabulary thông dụng sau đây:

1. To expect somebody to do sth: mong đợi ai làm gì đó
To be expected to know sth: được mong đợi biết điều gì đó
2. To decide to do sth: quyết định làm gì
3. To be prepared to do sth= to be ready to do sth: sẵn sàng làm gì
4. How to do sth: cách để làm gì
5. To let + sb + bare verb = to allow sb to do sth: cho phép/đểai làm gì
To make sb + bare verb = to forcesb to do sth: bắt ai làm gì
6. To begin/to start/to commence + Ving/ To V: bắt đầu làm gì
7. Like/love/hate/dislike + Ving: thích làm gì như 1 thói quen ổn định
Like/love/hate/dislike + To V: thích làm gì trong 1 tình huống nhất thời
8. To get used/ accustomed to Ving: dần quen với việc gi
9. To allow/ To permit + Ving: cho phép việc gì
To forbid + Ving: cấm việc gì
To allow/ To permit + Sb + to V: cho phép ai làm gì
To forbid + Sb + to V: cấm ai làm gì
10. To consider + Sb + to be……: coi ai là…………..
To consider Ving: xem xét việc gì

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể sử dụng phần mềm học tiếng anh giao tiếp nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s