20 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Sau đây là chia sẻ về một số dạng từ vựng hay xuất hiện trong chủ điểm những tính từ thôn dụng của   đề thiToeic – Toeic Listening.Mọi người note lại để ôn luyện Toeic thật tốt nhé:

1.new to: mới mẻ đối với (ai)
2. necessary to : cần thiết đối với (ai)
3. necessary for : cần thiết đối với (cái gì)
4. afraid of: lo sợ, e ngại vì
5. anxious about: lo ngại về (cái gì)
6. anxious for: lo ngại cho (ai)
7. aware of: ý thức về, có hiểu biết về
8. able to: có thể (làm gì)
9. acceptable to: có thể chấp nhận với
10. agreeable to: có thể đồng ý
11. addicted to : đam mê
12. available to sb : sẵn cho ai
13. capable of: có năng lực về
14. confident of: tự tin về
15. confused at: lúng túng vì
16. convenient for: tiện lợi cho
17. clear to : rõ ràng
18. contrary to: trái lại, đối lập
19. different from: khác với
20. disappointed in: thất vọng vì (cái gì)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s