Bài tập tìm và chữa lỗi sai (có đáp án)

Trong luyện thi TOEIC việc tìm lỗi sai trong câu để chọn được đáp án đúng là điều vô cùng quan trọng. Vì thế hôm nay MS. HOA TOEIC xin chia sẻ đến bạn đọc dạng bài tập tìm và chữa lỗi sai trong đề thi TOEIC. Hãy cùng học và chia sẻ cho mọi người các bạn nhé!

colored-pencils-374771_640-640x400

1. He called me as a fool.

a) called

b) as

c) a

2. This is the house where Jack was born in.

a) where

b) was

c) in

3. I have visited them a couple of times during my stay in Mexico.

a) have

b) couple

c) of

4. I live half of a mile from here.

a) half

b) of

c) a

5. I don’t think so that I will have time.

a) so

b) that

c) will

6. Despite of having a headache I enjoyed the film.

a) despite

b) of

c) having

7. He asked to her why she was angry.

a) to

b) why

c) was

8. He was very kind enough to invite me.

a) very

b) enough

c) to

9. I have bought a chicken in case of Peter stays to lunch.

a) in case

b) of

c) to

10. I want to know as to why I have been detained.

a) as to

b) why

c) been

 

Đáp án

1. as (The sentence should read: He called me a fool.)

2. in (The sentence should read: This is the house where Jack was born.)

3. have (The sentence should read: I visited them a couple of times during my stay in Mexico.)

4. of (The sentence should read: I live half a mile from here.)

5. so (The sentence should read: I don’t think that I will have time.)

6. of (The sentence should read: Despite having a headache I enjoyed the film.)

7. to (The sentence should read: He asked her why she was angry.)

8. very (The sentence should read: He was kind enough to invite me.)

9. of (The sentence should read: I have bought a chicken in case Peter stays to lunch.)

10. as to (The sentence should read: I want to know why I have been detained.)

MS. HOA TOEIC xin chúc các bạn học tốt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s