Những cách khác nhau để nói Cảm ơn trong tiếng Anh

 

– Words are powerless to express my gratitude.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự cảm kích của tôi với bạn.

– Thank you for never letting me down

Cảm ơn bạn vì đã không bao giờ làm tôi thất vọng.

– I don’t know what to do without you

Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu không có bạn

– I am so thankful for your support

Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.

– I will never forget what you have done

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho tôi.

– Your generosity overwhelms me

Sự hào hiệp của bạn làm tôi thấy áy náy

– I appreciate this more than you know

Tôi trân trọng điều này nhiều hơn bạn biết

– I cannot thank you enough for helping me

Tôi không thể cảm ơn bạn đủ cho việc đã giúp đỡ tôi

– I am moved by your thoughts and actions

Tôi rất cảm động bởi suy nghĩ và hành động của bạn

– You’ve saved my life 

Bạn đã cứu tôi thoát chết

– I owe you one/I owe you big time

Tôi nợ bạn mất rồi.

Nguồn: Ms Hoa Toeic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s