Cách động viên người khác ngắn gọn và tự nhiên bằng tiếng Anh

Hi guys! Hôm nay các bạn cùng mình học cách động viên người khác một cách ngắn gọn và tự nhiên nhé! Rất hữu ích khi chúng mình học tiếng Anh giao tiếp nha!

 • Go on, you can do it! (Tiến lên, bạn làm được mà)
 • Just one more (Một lần nữa thôi)
 • Just a little harder (Gắng lên một chút nữa!)
 • Hang in there (Cố gắng lên!)
 • Stick with it (hãy kiên trì lên)
 • Stay at it (cứ cố gắng như vậy!)
 • Go for it! (Cứ làm đi/ Theo đuổi nó đi)
 • Give it a try/ Give it a shot (Cứ thử xem sao)
 • Give it your best shot! (Cố gắng hết mình vì việc đó xem!)
 • Give it your best (Cố gắng hết mình nhé!)
 • Keep at it/ Keep your nose over to the grindstone/ Keep bent over your work/ Keep working
 • hard! (Hãy tiếp tục chăm chỉ như vậy!)
 • Hang tough (Cố hết sức mình nhé!)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s