Định nghĩa tình yêu

Sáng hôm nay ngồi đàm đạo chuyện tình yêu, tình báo. Mọi người thử định nghĩa tình yêu là gì. Có một anh trong công ty đọc một bài thơ rất hay về tình yêu như sau:

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Bất ngờ gặp em ở chuồng tiêu

Nhường em vào trước thế là yêu

Như vậy từ một hành động nhỏ, đơn giản như thế cũng đã thể hiện được tình yêu cao cả của mình dành cho nàng :D. Đôi khi tôi nghĩ tình yêu là thế, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu và cụ thể.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s